IMG

qianyuhua

Personal Profile

      Dr. Yuhua Qian(钱宇华) | Professor, PhD, IEEE Member, ACM Member
      Address: School of Computer and Information Technology, Shanxi University

      Zip Code: 030006 | Telephone: 086-0351-7010566

      Email: jinchengqyh@126.com | QQ: 892810576

more>>Journal Papers

  • Anhui Tan, Weizhi Wu, Yuhua Qian, Jiye Liang, Jinkun Chen, Jinjin Li, Intuitionistic fuzzy rough set-based granular structures and attribute subset selection, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2018, In Press, PDF
  • Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Chuangyin Dang, Bing Liu, Cluster's quality evaluation and selective clustering ensemble, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2018, Accepted. PDF
  • Fuyuan Cao, Joshua Zhexue Huang, Jiye Liang, Xingwang Zhao, Yinfeng Meng, Kai Feng, Yuhua Qian, An algorithm for clustering categorical data with set-valued features, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018, In Press PDF
  • Jianhua Dai, Hu Hu, Weizhi Wu, Yuhua Qian, Debiao Huang, Maximal discernibility paris based approach to attribute reduction in fuzzy rough sets, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2018, 26(4), 2174-2187. PDF
  • Zhongying Zhao, Wenqiang Liu, Yuhua Qian, Liqiang Nie, Yilong Yin, Yong Zhang, Identifying advisor-advisee relationships from co-author networks via a novel deep model, Information Sciences, 2018, 466, 258-269. PDF

more>>Research Groups

more>>Conference Papers

  • Hanmo Wang, Liang Du, Lei Shi, Peng Zhou, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen. Experimental Design With Multiple Kernels, ICDM 2015, PDF

more>>Research Projects